شهدای والامقام دفاع مقدس که در این هفته به فیض شهادت نائل آمده اند

شهید  قربان آلياني حق ، محمدعلي دزبرد ، منوچهر احمدی ، بهروز جهانباز، عابث دسنگه ، محمدتقی فیض ، محرمعلی پورهمدم ، خیراله ابراهیم خواه ، محمود فریدی ،مجيد مزآت حق ، محمدحسین افتخاری